Priser

  PRISLISTE

Kørekort

Her ses vores priser til kørekort. Tryk her for yderligere information om, hvad de enkelte kørekort indeholder.

Motorcykel - Kategori A*

10.995 DKK

Bil - Kategori B*

13.995 DKK

Trailer - Kategori B/E*

3995 DKK

Generhvervelse*

1999 DKK

Lynkursus*

Efter aftale

* Ved færdigbetaling af lovpakken refunderes det betalte beløb ikke.

Andre priser

Her er en oversigt over andre priser, der muligvis kan forekomme i dit kørekortforløb. Det er derfor en god idé at kigge på disse.


Bemærk, at det ikke er alle elever, der skal have ekstre kørelektioner. Dette afhænger udelukkende af elevens færdigheder.

Ekstra kørelektion - 45 min.**

550 DKK

Leje af motorkøretøj - Køreprøve

550 DKK

Banegebyr - Motorcykel køreprøve           

650 DKK

Førstehjælpsundervisning

800 DKK

Oprettelsesgebyr samt kode til online teoritest

            300 DKK

Prøvegebyr til Færdselsstyrelsen i e-Boks

1000 DKK

Tolk til køreprøve ***

1200 DKK

Tolk til teoriprøve ***

1200 DKK

** Ved udeblivelse fra en eller flere lektioner, vil prisen herfor være 550 DKK pr. kørelektion á 45 minutter. Dette gælder i alle tilfælde, medmindre afmeldelsen sker dagen inden før kl. 12:00.


*** Prisen er angivet som prisen pr. køreprøve og pr. teoriprøve, svarende til, at man pr. foretaget prøve betaler 1000 DKK, når prøven bestilles. 

HANDELSBETINGELSER

Den enkelte elevs færdigheder er med til at afgøre, hvor mange lektioner, udover lovkravet, der er nødvendige for at blive indstillet til en køreprøve. Beslutningen vedrørende indstillingen til en praktisk prøve med et tilfresstillende resultat påhviler således den respektive kørelærers vurderingsevner.


Ved udeblivelse fra en eller flere lektioner, vil prisen herfor være 550 DKK pr. kørelektion á 45 minutter. Dette gælder i alle tilfælde, medmindre afmeldelsen sker dagen inden før kl. 12:00. 


I tilfælde af, at kørekortforløbet afbrydes inden den lovpligtige kørekortpakke er opbrugt, bortfalder pakketilbuddet, hvorfor der istedet vil afregnes jf. listepriserne. Der pålægges derudover et gebyr for opgørelsesudarbejdningen på DKK 499.


Der forekommer ikke tilbagebetaling af ikke benyttet undervisning, hvis der er gået mere end 3 måneder siden sidste undervisningsdato.