Motorcykel

Kontrolspørgsmål til motorcykel


Inden kørslen påbegyndes til køreprøven, vil den prøvesagkyndige stille dig 3-5 spørgsmål omkring motorcyklen. Spørgsmålene og teorien gennemgår vi undervejs i undervisningen, men her kan du skabe dig et overblik over, hvad du forventes at kunne. 
Har du nogle spørgsmål er du altid velkommen til at ringe til Leonardo på 22 37 99 19 eller skrive en besked på Facebook. 


Førerens og ejerens ansvar:

 • Ejeren eller brugeren har ansvaret for, at MC og evt. sidevogn er i lovlig stand, og føreren har ansvaret for at MC og evt. sidevogn er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
 • Føreren skal hele tiden være opmærksom på, om MC og evt. sidevogn er i orden, og især at styreapparat, bremser, lygter og lydsignalapparater fungerer sikkert og efter lovens krav, samt at evt. tilkobling til sidevogn er forsvarlig.
 • Fører skal påse, at passager under 15 år bærer hjelm.
 • Husk at instruere passager før kørsel (Siddestilling osv.).


Styretøj:

 • Styretøjet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt.
 • Der må ikke på grund af slid eller lignende forekomme væsentligt slør i styreapparatet som helhed eller i dets enkelte dele.
 • Håndtag ikke under sadelhøjde og max. 30 cm over sadelhøjde.
 • Ved fuldt styreudslag skal der være tilstrækkelig plads til førerens hænder.
 • Forhjulet skal præcist følge styrets bevægelser.
 • Styr og håndtag skal sidde fast.
 • Slør mellem kronrør og styrestamme og mellem øverst samlestykke og graffelkrone samt i teleskoprør må ikke forekomme.
 • Slør = slidtage: Tjek alle bolte/ bespændinger/ samlinger (må ikke kunne give sig).


Bremser:

 • Tohjulet MC skal være forsynet med driftsbremse, opdelt i to uafhængige bremsesystemer, der virker på hvert sit hjul.
 • Både fodbremse og håndbremse skal kunne betjenes sikkert, hurtigt og virksomt ved alle hastigheder og belastninger.


Fodbremse:

 • Håndbremsegrebet skal være i et stykke og forsynet med en knop for enden.
 • Grebet skal have ca. 1 cm frigang og må max. trækkes 2/3 ind og må ikke synke under vedvarende tryk.
 • Bremseslanger og bremserør skal være ubeskadigede og må ikke kunne slides eller klemmes mod dele af MC.
 • Bremsesystemet skal være tæt uden udsivning af bremsevæske fra bremseslanger, bremserør og hjulbremser.
 • I beholderen til bremsevæske skal væskestanden være mellem min. og max. (gullig farve).
 • Fodbremsen (bagbremsen).
 • Pedalen skal være forsynet med en riflet eller gummibelagt overflade.
 • Pedalen skal have en mindre frigang.
 • Pedalen må max trædes 2 til 3 cm ned til bremsepunktet.
 • Pedalen skal ca. være på niveau med fodhvileren, så foden ikke kommer i en ubekvem stilling.
 • Bremsearme, bremsekabler og trækstænger må ikke slides mod dele af MC (hvis mekanisk).
 • Bremsekabler skal være velsmurte, hele og uden knæk. Trækstænger ikke deformerede (hvis mekanisk).


Lys og lygter:

 • Positionslys skal kunne ses i en afstand af 300 m.
 • Nærlys oplyse vejen mindst 30 m. Hældning på mindst 1%. Kan være højre assymetrisk.
 • Fjernlys oplyse vejen mindst 100 m. Kontrollampe (blå).
 • Nummerplade aflæses på mindst 20 m afstand. Hvidt.
 • Baglygte skal kunne ses i en afstand af 300 m.
 • Stoplys 3 til 4 gange kraftigere end baglys.
 • Blinklys 4 stk. blink fra 60 til 120 gange i minuttet. Skal kunne ses i stærk sollys.
 • Refleks må ikke være trekantet.
 • 2 forlygter max afstand 10 cm.
 • Hornet Klar, konstant tone.
 • Pærer skal være sat rigtigt i forlygternes fatninger. Bedømt på lys/mørkegrænsen (A4 papir foran lygten).


Motor og udstødningssystem:

 • Kæden skal være smurt og ikke rusten samt tilpas stram. ( Tjek instruktionsbogen ).
 • Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.
 • Kontrol af motoroliestand. Oliepind som på bil med min. og max. mærke.
 • Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie.
 • Udstødningssystemet skal være forsynet med lyddæmper. Det skal være tæt og sidde fast.


Bærende dele:

 • Støddæmpere for og bag, skal være virksomme (Max. 1 vip). Tjek for olieudslip.
 • Dæk, hjulfælge, hjuleger og hjullejer skal være ubeskadigede.
 • Dæk skal være pumpet op til et lufttryk efter MC-fabrikantens forskrifter.
 • Hjuleger skal være hele, tilstrækkelig spændt og til stede i fuldt antal.
 • Hjullejer og aksler skal være tilstrækkeligt spændt og uden slør.
 • Dæk mindst 1 mm. mønsterdybde, og evt. retningsbestemt dæk skal være monteret i korrekt omløbsretning.
 • Stel, skærme, kåber m.v. skal være uden skarpe kanter eller udragende dele.
 • Begge hjul skal være forsynet med lovlig skærm.
 • Stel, skærme m.v. må ikke være beskadiget eller tæret af rust.
 • Evt. vindskærm skal være fremstillet af klart sikkerhedsglas og være solidt fastgjort til styr eller stel.
 • Vindskærm, der er så høj, at føreren ikke kan se kørebanen 10 m foran førersædet, skal være forsynet med automatisk virkende visker og vasker.
 • MC skal være forsynet med førerspejle i hver side.