Prisliste

DIN GUIDE TIL ET SIKKERT KØREKORT

  PRISLISTE

Kørekort

Her ses vores priser til kørekort. Tryk her for yderligere info.

Motorcykel - Kategori A*

10.995 DKK

Bil - Kategori B*

12.995 DKK

Trailer - Kategori B/E*

3995 DKK

Generhvervelse*

1000 DKK

Lynkursus*

13.995 DKK

* Ved færdigbetaling af lovpakken refunderes det betalte beløb ikke.

Andre priser

Her er en oversigt over andre priser, der muligvis kan forekomme i dit kørekortforløb. Det er derfor en god idé at kigge på disse.


Bemærk, at det ikke er alle elever, der skal have ekstre kørelektioner. Dette afhænger udelukkende af elevens færdigheder.

Ekstra kørelektion - 45 min.**

500 DKK

Leje af motorkøretøj - Køreprøve

500 DKK

Banegebyr - Motorcykel køreprøve           

600 DKK

Førstehjælpsundervisning

600 DKK

Oprettelsesgebyr

            150 DKK

Tolk til køreprøve ***

1000 DKK

Tolk til teoriprøve ***

1000 DKK

HANDELSBETINGELSER

** Ved udeblivelse fra en eller flere lektioner, vil prisen herfor være 500 DKK pr. kørelektion á 45 minutter. Dette gælder i alle tilfælde, medmindre afmeldelsen sker dagen inden før kl. 12:00.


*** Prisen er angivet som prisen pr. køreprøve og pr. teoriprøve, svarende til, at man pr. foretaget prøve betaler 1000 DKK, når prøven bestilles. 

Den enkelte elevs færdigheder er med til at afgøre, hvor mange lektioner, udover lovkravet, der er nødvendige for at blive indstillet til en køreprøve. Beslutningen vedrørende indstillingen til en praktisk prøve med et tilfresstillende resultat påhviler således den respektive kørelærers vurderingsevner.


Ved udeblivelse fra en eller flere lektioner, vil prisen herfor være 500 DKK pr. kørelektion á 45 minutter. Dette gælder i alle tilfælde, medmindre afmeldelsen sker dagen inden før kl. 12:00. 


I tilfælde af, at kørekortforløbet afbrydes inden den lovpligtige kørekortpakke er opbrugt, bortfalder pakketilbuddet, hvorfor der istedet vil afregnes jf. listepriserne. Der pålægges derudover et gebyr for opgørelsesudarbejdningen på DKK 499.


Der forekommer ikke tilbagebetaling af ikke benyttet undervisning, hvis der er gået mere end 3 måneder siden sidste undervisningsdato.